Zapytanie ofertowe nr 31/11.2.3/RPO/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pojawiło się nowe Zapytanie ofertowe nr 31/11.2.3/RPO/2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania dla 30 Uczestników w podziale na 2 miasta/powiaty przez 3 doradców z zapewnieniem miejsca przeprowadzenia usługi doradczej (Kod CPV: 85.31.23.20-8. Usługi doradztwa) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-009), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151043