Zapytanie ofertowe nr 30/11.2.3/RPO/2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że zamieściliśmy zapytanie ofertowe nr 30/11.2.3/RPO/2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: pełnieniu funkcji Szkolnego Specjalisty ds. jakości staży  (Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-009), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151057