Powołania Członków Komisji Egzaminacyjnych

Szanowni Państwo,

z dniem 31 marca 2023 roku kończy się pięcioletnia kadencja powołanej w 2018 roku Komisji Egzaminacyjnych czeladniczo- mistrzowskich działającej przy Izbie Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach. Aktualnie w Izbie odbywają się nominacje dla nowo powołanych Członków Komisji Egzaminacyjnych. Pani Laurencja Krenzel – Kierownik działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych wraz z pracownikami tego działu  przeprowadza szkolenie w zakresie obowiązków jakie powinien spełniać każdy Członek Komisji Egzaminacyjnej.

w dniu 13 marca 2023 roku Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach prof. Jan Klimek wręczył powołania Członkom Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie: fotograf, kominiarz, optyk, złotnik, zegarmistrz, kosmetyczka/ wizażystka oraz branży budowlanej. Na koniec wszyscy złożyli uroczyste przyrzecznie.

Serdecznie gratulujemy.