Śląski Urząd Marszałkowski zaprasza na bezpłatne szkolenia

Szanowni Państwo,
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz kolejny organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzania wniosków rejestrowych, aktualizacyjnych i o wykreślenie z rejestru BDO oraz z zakresu sprawozdań o wytwarzanych odpadach.

Szkolenia przeznaczone są tylko dla podmiotów korzystających ze środowiska, czyli dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach. Terminy szkoleń:

– Szkolenie „Sprawozdawczość o wytworzonych odpadach w systemie BDO” – 28 lutego 2024 r., g. 9:00-14:00 (rejestracja do g. 10:00 dnia 27.02.2024 r.)

– Szkolenie „Opłaty za korzystanie ze środowiska, rejestr BDO w zakresie składania wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych” – 29 lutego 2024 r., g. 9:00-14:00 (rejestracja do g. 10:00 dnia 28.02.2024 r.)

Szkolenia organizowane są w formie online, na platformie MS Teams.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mail: szkolenia.oplaty@slaskie.pl, podając w „Temacie” nazwę szkolenia, a w „Treści” imię i nazwisko, imienny adres email osoby biorącej udział oraz obowiązkowo informacje, dane o podmiocie, jaki dana osoba reprezentuje.

Informacja mailowa potwierdzająca udział (wraz z linkiem dostępu do szkolenia) zostanie przesłana dopiero godzinę przed planowanym terminem rozpoczęciem szkolenia.

O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń, a jeden podmiot mogą reprezentować na każdym ze szkoleń maksymalnie 2 osoby. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym, granicznym terminie rejestracji nie będą uwzględniane.