Egzamin czeladniczy, mistrzowski w zawodzie kominiarz – informacja

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach organizuje egzamin czeladniczy, mistrzowski w zawodzie kominiarz.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki określone Rozporządzeniem proszone są o złożenie stosownych wniosków wraz z załącznikami:

  • https://ir.katowice.pl/wp-content/uploads/2023/09/Wniosek-o-dopuszczenie-do-egzaminu-czeladniczego_wolny-nabor-obow.-od-15.09.2023-r.-1.doc
  • wniosek do egzaminu czeladniczego- Wniosek czeladniczy
  • wniosek do egzaminu mistrzowskiego – Wniosek_mistrzowski_

Wnioski wraz z dokumentacją należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MŚP W KATOWICACH

Plac Wolności 12

40-078 Katowice

Planowany termin egzaminu: kwiecień 2024 roku.

W razie pytań proszę o kontakt z działem Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych – telefon: 32/259-62-61 wew. 1. lub 515-037-309.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji!