Bezpłatne szkolenie – Pracownicze Plany Kapitałowe

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju organizuje bezpłatne szkolenia otwarte na temat ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

W związku z tym, że PPK obowiązują zarówno pracodawców jak i pracowników zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, gdzie można będzie pozyskać niezbędne informacje.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie katowickiej Izby Rzemieślniczej dnia 9 października 2019 roku o godzinie 9:30.

Formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu, dostępny jest na stronie internetowej: www.mojeppk.pl/szkolenia
plakat szkolenie PKK