Konkurs ” Jakie znasz zawody?”

Szanowni Państwo,

Katowicka Izba Rzemieślnicza przeprowadza regionalny etap  XI edycji konkursu  ” Jakie znasz zawody?” , którego organizatorem na etapie ogólnopolskim jest Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, a realizatorem  Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.

Do udziału zapraszamy:

dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat, których zadaniem jest wykonanie prac plastycznych,

uczniów szkół podstawowych I-IV, którzy mogą wykonać prace fotograficzne oraz

uczniów szkół podstawowych V-VIII, których zadaniem jest wykonanie 1 minutowego filmu.

Celem konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych.

Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

TERMIN ODDANIA PRAC – 06.05. 2024 R

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

plac Wolności 12

40-078 Katowice

Załączniki do konkursu:

OGÓLNOPOLSKI Jakie znasz zawody 2024 foto I-IV

OGÓLNOPOLSKI Jakie znasz zawody 2024 film V-VIII

OGÓLNOPOLSKI Jakie znasz zawody 2024 przedszkole

Załącznik nr 4 – lista zawodów rzemieślniczych

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!