ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY:ROZEZNANIE RYNKU nr 1/04/2024/PIR

Szanowni Państwo,

W ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła zachęcamy do składania ofert odnośnie:

Wsparcia infrastrukturalnego i instytucjonalnego organizacji rzemieślniczych

Tytuł projektu „Nowy potencjał = lepsze perspektywy IR Katowice”

Projekt dotyczy inwestycji w sprzęt biurowy, IT i potencjał kadrowy w okresie I.2024-XII.2025, zapewniając nową jakość i warunki pracy, przy użyciu innowacyjnych technologii, wpływających na zwiększenie efektywności pracy, digitalizację pracy oświaty, zwiększenie kompetencji kadr, które przyczynią się do realizacji nowych wyzwań, jakie daje rynek i perspektywa unijna dla rzemiosła. Kluczowe działania: -Rozwój potencjału infrastrukturalnego – poprzez zakup 4 laptopów z oprogramowaniem Windows, Office, antywirus i systemem MERLIN do obsługi administracji rzemieślniczej, projektora multimedialnego z ekranem. -Rozwój potencjału organizacyjnego – poprzez szkolenia uzupełnienie kwalifikacji/kompetencji kadr Izby i dostosowanie strony www do WCAG 2.1. Szkolenia z tematyki funduszy unijnych 2021-2027 dla pracowników.

Zapytanie IT NIW

ZAŁĄCZNIK NR 1 NIW