ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY:ROZEZNANIE RYNKU nr 2/04/2024/PIR

Szanowni Państwo,

W ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła zachęcamy do składania ofert odnośnie:

Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Tytuł projektu „Rzemieślnicza edukacja szansą rozwoju i przyszłości”

Bezpośrednim wskaźnikiem produktu będzie zorganizowanie 6 konkursów dotyczących rzemieślniczej nauki i wyłonienie zwycięzców oraz upowszechnienie wyników konkursu (na najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz, Piekarz, Cukiernik, Konkurs Fryzjerstwa Uczniów Rzemiosła, Konkurs „Jakie znasz zawody?”, Konkurs „Zawód w rytmie Tik-Toka”). Konkursy będą skierowane do dzieci i młodzieży do potencjalnych uczniów dualnego systemu nauczania. Konkursy będą kampanią promująca wybór nauki w szkołach branżowych. Powstanie film dedykowany uczniom, który ma stanowić najlepszą formę przekazu, powstanie informator o zawodach rzemieślniczych, który zostanie rozpropagowany wśród doradców zawodowych w szkołach podstawowych, cechach, MŚP, Kuratorium Oświaty.

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu materiałów promocyjnych Długopisy, Torby bawełniane, Teczki składane które będą wzmacniać dobry wizerunek rzemiosła, budować markę, zwracać uwagę śląskich instytucji.

zapytanie ARTYKUŁY NIW_+ZAŁĄCZNIK NR 1 NIW ARTYKUŁY