A+ A-
2021-01-29Dofinansowania z KFS w Tychach do szkoleń kosmetycznych, fryzjerskich oraz barberskich we współpracy z Izbą Rzemieślniczą MŚP

Szanowni Państwo,


Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania/sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach organizowanych przez IRMŚP w Katowicach szkoleń kosmetycznych, fryzjerskich oraz barberskich.

Nabór wniosków przez PUP realizowany będzie w okresie:
od 15.02.2021r. do 22.02.2021r.

 

Pod linkiem: https://tychy.praca.gov.pl/-/14215883-nabor-wnioskow-o-wsparcie-finansowe-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego zamieszczone zostały szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie kursów/szkoleń w ramach KFS ze środków PUP Tychy.

 

Informujemy, że dla mikroprzedsiębiorców w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez PUP, szkolenia mogą zostać w 100% sfinansowane ze środków KFS.

 

Pracownicy IRMŚP w Katowicach kompleksowo pomogą Państwu w wypełnieniu wniosku o sfinansowanie/dofinansowanie organizowanych przez nas szkoleń.

 

W razie zainteresowania przygotowaniem wniosku, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów 32/259 62 61 wew. 110 lub z Biurem Zarządu
32/259 62 61 wew. 103 bądź o kontakt e-mailowy pod adresem: projekty@ir.katowice.pl

 

 

 

2021-01-29Dofinansowania z KFS w Dąbrowie Górniczej do szkoleń fryzjerskich oraz barberskich we współpracy z Izbą Rzemieślniczą MŚP

Szanowni Państwo,  


Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania/sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej organizowanych przez IRMŚP w Katowicach szkoleń fryzjerskich oraz barberskich.

Nabór wniosków przez PUP realizowany będzie w okresie:
od 01.02.2021r. do 15.02.2021r.

 

Pod linkiem:

https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/14211349-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-ze-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego-kfs-ogloszenie-z-dnia-27-01-2021-r- zamieszczone zostały szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie kursów/szkoleń w ramach KFS ze środków PUP Dąbrowa Górnicza.

 

Informujemy, że dla mikroprzedsiębiorców w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez PUP, szkolenia mogą zostać w 100% sfinansowane ze środków KFS.

 

Pracownicy IRMŚP w Katowicach kompleksowo pomogą Państwu w wypełnieniu wniosku o sfinansowanie/dofinansowanie organizowanych przez nas szkoleń.

 

W razie zainteresowania przygotowaniem wniosku, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów 32/259 62 61 wew. 110 lub z Biurem Zarządu
32/259 62 61 wew. 103 bądź o kontakt e-mailowy pod adresem: projekty@ir.katowice.pl

 

2021-01-29Dofinansowania z KFS w Tarnowskich Górach do szkoleń kosmetycznych, fryzjerskich oraz barberskich we współpracy z Izbą Rzemieślniczą MŚP

Szanowni Państwo,  

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania/sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach organizowanych przez IRMŚP w Katowicach szkoleń kosmetycznych, fryzjerskich oraz barberskich.

Nabór wniosków przez PUP realizowany będzie w okresie:
od 01.02.2021r. do 12.02.2021r.

 

Pod linkiem:

http://www.pup-tg.pl/main/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:414.html zamieszczone zostały szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie kursów/szkoleń w ramach KFS ze środków PUP Tarnowskich Górach.

 

Informujemy, że dla mikroprzedsiębiorców w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez PUP, szkolenia mogą zostać w 100% sfinansowane ze środków KFS.

 

Pracownicy IRMŚP w Katowicach kompleksowo pomogą Państwu w wypełnieniu wniosku o sfinansowanie/dofinansowanie organizowanych przez nas szkoleń.

 

W razie zainteresowania przygotowaniem wniosku, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów 32/259 62 61 wew. 110 lub z Biurem Zarządu
32/259 62 61 wew. 103 bądź o kontakt e-mailowy pod adresem: projekty@ir.katowice.pl

 

 

 

 

2021-01-28Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu- nowa edycja

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którym jest organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Spotkania będą się odbywały online za pośrednictwem aplikacji Teams. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany w późniejszym terminie.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne jest posiadanie przez Państwa komputera z dostępem do Internetu. 
Do spotkania można dołączyć bezpośrednio z poziomu przeglądarki.  

Planowany termin: luty/ marzec 2021 roku
 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji kursu serdecznie zapraszamy do telefonicznego zgłaszania swojego udziału.

Osoba do kontaktu:
Bożena Tarapacz - tel. 32/259 62 61 do 5, wew. 222
e-mail: 
bozena.tarapacz@ir.katowice.pl

 

2021-01-27Bezpłatne konsultacje z zakresu BHP-przypomnienie

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że od dnia 3 czerwca 2020 r. dla wszystkich członów Izby Rzemieślniczej oraz zrzeszonych firm uruchomiono bezpłatne porady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Porad udziela Pan Jarosław Dejneka, ekspert certfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Jest jednym z 5 specjalistów w woj.śląskim certyfikowanym przez CIOP.

 

Porady w każdą środę od godziny 8:00 do 10:00 pod numerem telefonu: 609 771 651.

 

Możliwe również konsultacje w trybie stacjonarnym po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Zapraszamy

2021-01-27Bezpłatne szkolenie ZUS i Izby Rzemieślniczej MŚP 4 lutego 2021 roku, godz. 10:00

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu  online pn.'Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Rozwiązania oferowane przez ZUS”

Sytuacja przedsiębiorców jest trudna i wielu z nich boryka się z problemem płynności finansowej. ZUS w we współpracy z Izbą Rzemieślniczą proponuje udział w szkoleniu, które pozwoli Państwu na zapoznanie się z zakresem możliwości oferowanym przez ZUS w kwestii opłacania składek/zaległości w ich opłacaniu lub odroczenia terminu płatności. Szkolenie jest bezpłatne.

Nie wymagamy rejestracji i podawania danych osobowych lub danych firmy, co zapewni Państwu komfort uczestnictwa. Informacje będą związane z pomocą dla przedsiębiorców w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii i w ramach standardowych procedur ZUS.

 

Wystarczy dołączyć poprzez link:

https://zus.webex.com/zus/j.php?MTID=meaaa9f5118efb1776cabbb2585ab9a08

Numer spotkania: 174 349 0411
Hasło spotkania:  tKkgNBKB422


WAŻNE:

Webinarium odbędzie się za pośrednictwem narzędzia Cisco Webex Meeting. Aby wziąć udział w webinarium niezbędne jest posiadanie przez Państwa komputera z dostępem do Internetu. 

 

Termin: czwartek 4 lutego 2021 r. od 10:00 do 12:00 

Dołączyć do spotkania  można 10 min wcześniej.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia:

 1. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2020r.).
 2. Rozłożenie zadłużenia na raty za okres do grudnia 2019r. (ulga niezwiązana z COVID-19).
 3. Rozłożenie na raty  należności za okres do grudnia 2019r. i od stycznia 2020r.
 4. Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych.
 5. Odroczenie terminu płatności składek bieżących i przyszłych (ulga niezwiązana z COVID-19).
 6. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Webinarium poprowadzi ekspert ZUS.
Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu.

 

2020-12-29Zapytanie ofertowe nr 14/11.2.3/RPO/2020

 

 

Zapytanie ofertowe nr 14/11.2.3/RPO/2020

realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (wersja  z dnia 19 sierpnia 2019 r). 


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych
(Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-05), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.


Zapytanie dotyczy:

 1. Barman – Barista
 2. Spawanie
 3. Barista + Latte Art
 4. Programowanie, obsługa i konserwacja sterowników PLC
 5. Operator obrabiarek skrawających CNC
 6. Projektowanie instalacji elektrycznej w programie komputerowym

 

Oferty należy składać za pośrednictwem bazy konkurencyjności.


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/24774


2020-12-16Informacja dotycząca organizacji pracy Izby Rzemieślniczej MŚP w Katowicach w okresie świąteczno-noworocznym

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że 24 grudnia 2020 roku (Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia 2020 roku (Sylwester) Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Predsiębiorczości będzie nieczynna.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w okresie świątecznym: 21-23 grudnia, 28-30 grudnia br. w godzinach 7:30-15:30.

2020-12-16Wesołych Świąt życzy Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

2020-12-04KATOWIZJE 2020 - nabór zgłoszeń przedłużony

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w projekcie Miasta Katowice oraz agencji kreatywnej 19Południk, który ma na celu wyłonienie liderów CSR wśród lokalnych mikro, małych i średnich firm, które inwestują, kreują i wdrażają innowacyjne narzędzia i rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu.

Ze względu na specyficzny czas i prośby przedsiębiorców Organiatorzy przedłużyli nabór wniosków do 13 grudnia br. 

Więcej informacji na stronach:
https://www.facebook.com/Rawa.Ink
https://rawaink.katowice.eu/katowizje

Do pobrania:
Katowizje 2020
POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 1208213 gościem.