A+ A-
2018-11-15Konferencja Szkolnictwo Zawodowe - Szanse i Perspektywy Rozwoju

13 listopada 2018 roku podczas obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspólnie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zorganizował konferencję poświęconą systemowi kształcenia zawodowego oraz promocji zawodów rzemieślniczych.

Konferencja 'Szkolnictwo Zawodowe - Szanse i Perspektywy Rozwoju' została otwarta przez Pana Ryszarda Genge, Wiceprezesa katowickiej Izby Rzemieślniczej, który przedstawił zakres działalności organizacji oraz omówił aktualną sytuację szkolnictwa zawodowego oraz rzemieślniczej nauki zawodu w regionie. W wydarzeniu udział wzięło ponad 70 Osób z instytucji rynku pracy, instytucji otoczenia biznesu, nauczycieli i psychologów oraz Przedstawiciele środowiska rzemieślniczegoch.

Podczas Konferencji omówione zostały następujące tematy:
Rzemieślniczy system nauki zawodu jako model kształcenia dualnego (Pani Beata Białowąs, Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach),
Stan szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim (Kuratorium Oświaty w Katowicach),
„Śląskie Technostaże” – program stażowy dla uczniów szkół branżowych z województwa śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego),
Szkolnictwo zawodowe dla przemysłu (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.),
Praktyczne aspekty doradztwa zawodowego dla uczniów i ich rodziców (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach),
Warsztaty dla doradców zawodowych „Jakie znaczenie mają kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym?” (Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach).

2018-11-08Konferencja Przedsiębiorstwo rodzinne w XXI wieku: koncepcja oraz jej realizacja

W imieniu prof. Jana Klimka serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji „Przedsiębiorstwo rodzinne w XXI wieku: koncepcja oraz jej realizacja”, która odbędzie się 13 listopada 2018 roku (wtorek) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (al. Niepodległości 162, Aula Główna).

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji są: zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych wobec zjawisk i procesów zachodzących w otoczeniu (międzynarodowym, technologicznym, społecznym, ekonomicznym, polityczno-prawnym i rynkowym), zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych będące efektem oddziaływania otoczenia oraz postawy przedstawicieli różnych pokoleń względem sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym.

Zakres tematyczny konferencji:
- Identyfikacja DNA przedsiębiorstwa rodzinnego
- Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych
- Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach rodzinnych - Wykorzystanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach rodzinnych
- Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań gospodarki sieciowej
- Cykl życia przedsiębiorstwa rodzinnego – rodzaje i sposoby przezwyciężania kryzysów
- Sposoby konkurowania przedsiębiorstw rodzinnych w różnych sektorach i branżach
- Klient jako kapitał przedsiębiorstwa rodzinnego
- Otoczenie jako źródło zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych
- Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie rodzinnym
- Coaching i mentoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym
- Przedsiębiorczość rodzinna w tradycyjnych i nowoczesnych dziedzinach działalności gospodarczej
- Marketing w zarządzaniu firmą rodzinną -
Doświadczenia i refleksje przedsiębiorców rodzinnych
- Przedsiębiorstwa rodzinne w ochronie zdrowia, turystyce i usługach czasu wolnego, edukacji, rzemiośle.

Ramowy program konferencji:
9:00 Rejestracja uczestników
9:45 Powitanie uczestników przez Władze SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Instytutu Przedsiębiorstwa
10:00-11:15 Sesja I
11:15-12:15 Sesja II
12:15-13:30 Sesja III
13:30-14:00 Przerwa
14:00-15:30 Sesja IV
15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zapraszamy do zapisów na stronie: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DhtOFuXIqUGbu29-1A7vBP6DXbo0kbtPrtXjJxBMFPFUM0RGOE80TDRPNjlaWFJCSERNMEpPVE9DVy4u 

2018-11-02Konferencja 13.11.2018 Szkolnictwo zawodowe - szanse i perspektywy rozwoju

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji „Szkolnictwo zawodowe – szanse i perspektywy rozwoju” organizowanej wspólnie przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 13 listopada 2018 roku (wtorek) w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego (ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach).

Program Konferencji do pobrania

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny - uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału poprzez formularz rejestracyjny: https://szkolnictwo-zawodowe-szanse-i-perspektywy-rozwoju-tp2018-s.konfeo.com/pl/groups

2018-10-29Zapraszamy na Kurs Pedagogiczny - rozpoczęcie 5 listopada 2018 roku

Zapraszamy na Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowane zajęcia rozpoczną się od 5 listopada 2018 roku o godzinie 15:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w tej edycji serdecznie zapraszamy do e-mailowego lub telefonicznego zgłaszania swojego udziału w kursie.

Osoba do kontaktu:
Bożena Tarapacz - tel. 32 259 62 61 wew. 103, e-mail: bozena.tarapacz@ir.katowice.pl

ZAPRASZAMY!

2018-10-29Już jutro egzamin w zawodzie KELNER

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że jutro (wtorek, 30 października 2018 roku) w Hotelu Gorczowski w Chorzowie (ul. Batorego 35) odbędzie się część teoretyczna oraz praktyczna egzaminu czeladniczego w zawodzie KELNER.

Do egzaminu czeladniczego przystąpi 13 kandydatów. Egzamin podzielony na część teoretyczną ustną i pisemną oraz praktyczną rozpocznie się o godzinie 9:00. Zakończenie egzaminu oraz podanie wyników odbędzie się około godziny 14:00.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest jedną z 6. Izb Rzemieślniczych w Polsce, która potwierdza kwalifikacje czeladnicze oraz mistrzowskie w zawodzie KELNER. Pozostałe Izby Rzemieślnicze, w których powołano Komisje Egzaminacyjne potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kelnerów znajdują się w: Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Lublinie oraz Kielcach.

Do chwili obecnej w Polsce ocenę pozytywną w trakcie egzaminu czeladniczego w zawodzie kelner uzyskały 143 Osoby. Tytułem Mistrza w zawodzie kelner pochwalić się może zaledwie 6 osób.

W marcu 2016 roku Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie uchwałą Zarządu przyjął standard egzaminacyjny dla zawodu kelner. Pozwoliło to przede wszystkim określić prace związane z przeprowadzaniem egzaminów, czyli przygotowaniem zadań egzaminacyjnych oraz umożliwiło Izbom Rzemieślniczym powołanie Komisji Egzaminacyjnych w tym zawodzie. Istotnym jest również fakt umożliwiający spisywanie umów o praktyczną naukę zawodu kelnera dla pracowników młodocianych oraz osób dorosłych. Na chwilę obecną spisano jedną taką umowę.

2018-10-29Nagroda Rektora SGH dla prof. Jana Klimka

Z wielką przyjemnością informujemy, że prof. Jan Klimek, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach został laureatem Nagrody Rektora SGH Warsaw School of Economics dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w roku 2017. Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia indywidualna dla prof. Jana Klimka została przyznana za autorstwo monografii pt. „Strategia MŚP. Przedsiębiorczość – Konkurencyjność – Rozwój”. Gratulujemy!

2018-10-22Weryfikacja Strategii Śląskiego Rzemiosła

W poniedziałek, 22 października 2018 roku odbyło się spotkanie robocze dotyczące Strategii Rozwoju Rzemiosła Śląskiego na lata 2014-2020.

Strategia Rozwoju Rzemiosła Śląskiego ma na celu poszerzenie i wsparcie struktur katowickiej Izby Rzemieślniczej, wzmocnienie pozytywnego wizerunku rzemiosła. Dokument jest odpowiedzią na zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce i w Europie. Strategia Rzemiosła Śląskiego została oparta na współpracy pojmowanej, jako funkcja zaufania, wspólnoty interesów oraz komunikacji w obrębie katowickiej samej organizacji jak i z jej otoczeniem.

Aktualizacja dokumentu ma na celu jego dostosowanie do obecnie panującej sytuacji gospodarczej i oświatowej z uwzględnieniem najpilniejszych i najistotniejszych kierunków rozwoju Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

W spotkaniu warsztatowym, moderowanym przez prof. Jana Klimka oraz Panią Sabinę Klimek, udział wzięli Członkowie Zarządu, Dyrekcja oraz Pracownicy katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Przedstawiciele Cechów Rzemiosł Różnych i Cechów Branżowych.

2018-10-19Trwa 8. Europejski Kongres MŚP

18 października 2018 roku odbył się drugi dzień najważniejszego spotkania firm sektora MŚP w Europie, czyli 8. Europejski Kongres MŚP.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest Partnerem wydarzenia oraz wystawcą podczas Targów Biznes EXPO.

Drugiego dnia Kongresu odbył się panel dyskusyjny - Okrągły stół/debata z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do udziału w wydarzeniu zaproszony został Pan Jan Witkowski, Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Podczas debaty omówione zostały takie zagadnienia, jak: Rzecznik MŚP w polskim systemie instytucjonalnym, Interwencje Rzecznika MŚP, w tym ochrona praw przedsiębiorcy, Powołanie Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku MŚP i jej działania, Zakres opiniowania projektów zmian w prawie, adresowanych do małego i średniego biznesu, Problemy oraz trudności małych i średnich przedsiębiorców, kierowane do rzecznika MŚP, Rola Rzecznika MŚP oraz rola Pełnomocnika Rządu ds. MŚP - zadania, obszary, różnice. Kiedy i z czym do Rzecznika, a kiedy i z czym do Pełnomocnika?

2018-10-16Wydarzenia na 8. Europejskim Kongresie MŚP (ŚCP)

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na 8. EUROPEJSKI KONGRES MŚP W dniach 17-19.10.2018

Odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i spotkaj się z nami, by rozmawiać o wsparciu dla sektora MŚP.

18.10.2018 (godz. 10.00–12.30) Zapraszamy na konferencję „Doświadczenia i prognozy dla firm na półmetku Perspektywy  Finansowej 2014 – 2020”.
Porozmawiamy o efektach wdrażania Perspektywy 2014–2020, a także przedstawimy fundusze unijne, po które wciąż można sięgać w skali regionu, Polski, Wspólnoty Europejskiej. Wskażemy nowe możliwości dofinansowania przedsiębiorstw dostępne w wyniku aktualizacji Programu Regionalnego, a także prognozy wsparcia unijnego dla firm w Perspektywie 2021+

19.10.2018 (godz. 13.30–15.00) Polecamy warsztat „UWAGA! FUNDUSZE… czyli o tym gdzie, kiedy i na jakie cele możesz pozyskać wsparcie unijne dla swojej firmy”.
We współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach przedstawimy ofertę funduszy dla przedsiębiorstw dostępną w latach 2018–2020. Zaprezentujemy doświadczenia wdrażania i omówimy najważniejsze zasady aplikowania.

17,18,19.10.2018 Zapraszamy na stoisko Województwa Śląskiego na Targach Biznes Expo.

Odwiedź nas, by porozmawiać z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Głównego Punktu Informacji Europejskiej w Katowicach czy instytucji wdrażających instrumenty zwrotne w ramach RPO WSL. Na stoisku zaprezentują się również firmy, które pozyskały dofinansowanie z Programu Regionalnego. Każdego dnia kongresowego zapraszamy do rozmów na temat unijnego wsparcia, przygotowanych w województwie terenów inwestycyjnych czy wspieranych działań eksportowych.

Zarejestruj się na https://ekmsp.eu/visitor/register
Wejdź na PROGRAM i dodaj nasze wydarzenia do ulubionych.

2018-10-16Już jutro 8 Europejski Kongres MŚP

banner 8 EKMSP

Tegoroczna 8. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach 17-19 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

„Technologie, człowiek, odpowiedzialność” to motyw przewodni Kongresu.

W tym roku przygotowano 12 ścieżek tematycznych, w ramach, których odbędzie się blisko 100 sesji panelowych i warsztatów. Obecność na kongresie potwierdzili: Premier Mateusz Morawiecki, Jadwiga Emilewicz, Mariya Gabriel, Jerzy Kwieciński.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest Partnerem wydarzenia.

Zarejestruj się (link)
Program wydarzenia (link)
Wydarzenie na Facebooku (link)

POBIERZ WIZYTÓWKĘ

kod QR

GODZINY PRACY

     
Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
7:30-15:30
Biuro Obsługi Klienta 7:00-19:00

     
Godziny otwarcia w sobotę
  Sobota:
Nieczynne

     
Godziny otwarcia w niedzielę
  Niedziela:
Nieczynne

SZYBKI KONTAKT

     
ikonka adresu
  Adres:

plac Wolności 12
40-078 Katowice

     
numer telefonu
  Telefon:

(32) 259 62 61

     
adres e-mail
  e-mail:
izba@ir.katowice.pl

strony internetowe katowice
Copyright © 2016 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności
Jesteś naszym 852692 gościem.